IQWD Feedback Form

Ang anuman pong puna o mungkahi sa serbisyong pinagkaloob ng IQWD ay maaaring iparating sa alinman sa mga sumusunod:

 1. Mag fill-out ng feedback form at ihulog sa suggestion box
 2. Ipagbigay alam sa Public Assistance and Complaint Desk (PACD)
 3. Tumawag sa  numerong 535-3926, 0934192687, 09778024769
 4. Mag e-mail sa infantaquezonwd@yahoo.com.ph
 5. Mag padala ng mensahe sa facebook account Infanta Quezon Water District

  I want to Submit a:(Nais kong magbigay ng)

  For the Office, Unit or Person:(Para sa opisina, yunit o pangalan ng empleyado)

  Because of the following event/incident:(Dahil sa mga sumusunod na kaganapan/pangyayari)

  How was your transaction experience with our employee/office? Please rate by shading the star:(Kumusta ang iyong karanasan sa aming mga empleyado o opisina. Paki-rate base sa iyong karanasan)

  I recommend/suggest that the IQWD institution should: (Aking inirerekomenda/mungkahi na ang institusyon ng IQWD ay dapat na)

  News and Events

  STAWD GMM

  The QUAWD, lead by IQWD, successfully organized and conducted the STAWD General Membership Meeting (GMM). This event saw a remarkable turnout of 144 participants from various regions.Click the icon:Click the icon: